Kiswahili Kitukuzwe!!!

Thinking Man, Thougthful, grief,

 

Darasa ni la Digital Electronics na sielewi analolifunza mwalimu.Usitake* jua wivu ninao kwa wanagenzi wenzangu wanaolielewa somo hili ninavyoelewa kula. Sijui kama ni kwa sababu sina raha na cheti ninachokitafuta hapa, kawaida yangu ama ni siku tu isiyo njema kwangu. Hilo halihusishi sana. Nilipokuwa nimezubaa wazo likanijia la kuandika nukuu hii kwa Kiswahili. Sio kawaida, hata ninavyohisi ni kama wazimu wa aina fulani. Nilitumia Kiswahili andishi miaka kama saba hivi iliyopita. Mimi ni mojawapo ya wale ambao Kiswahili hutatiza wakati ufikapo wa kukiandika na kujieleza. Matumizi ya lugha pia nashuku nimekiuka sheria kadha nabado nitaendelea kizikiuka niendeleapo na makala haya. Siwezi andika ng’ano ya maana sana vile nikitumia hii lugha kwa sababu, wengi hawataelewa, lakini kwa sababu fikra hiyo imenipata, lazima ningejipa motisha na niandike kwa lugha ya Kiswahili.
Pale mwanzo sijui nilitoa wapi hilo wazo la kutumia lugha hii,lakini nimekumbuka sasa…. Leo nimekuwa tu nimejipoteza kwa mawazo, na nikafikiri kunukuu mawazo hayo kwa mtandao nikipitia Facebook na Twitter. “Huu ndio mwezi ulioanza kama nimeinua mkono na kulingana na maono, utaisha nikiwa hivo hivo – Julai”. Wazo lingine likafuata kuwa,watakaosoma watabaki wameshangazwa na tamko hilo (Kawaida yao) Nilitupilia wazo hilo mbali na mahali lilipoanguka, wazo la kuandika nukuu kwa lugha ya Kiswahili likanipata. (Samahani lakini, kila wakati najipata nimeandika ‘Kishwahili’)
Ukiwa makini utapata sina la maana vile la kueleza, katika aya ya kwanza. Usiwe na wasi wasi. Uzuri wa kuwa mwandishi ni kuwa, unaposhika kalamu na karatasi, mawazo huanza kutiririka. Kwa wanaoshangazwa na wazo la leo ambalo sikulituma kwa Facebook na Twitter, nilimaanisha kuwa mwezi huu, ulianza ukiwa na changamoto tele. Sio kipesa ya matumizi, sio kikazi, sio kibiashara, sio kimapenzi, sio kwa marafiki… nabado zaendelea kuongezeka. Shida ni mingi kiwango ambacho hata baridi ya Julai siwezi ihisi kwani nimekuwa kiguu na njia jasho likinitiririka kote kote nikijaribu kukaza mambo yaniendee vyema. Usitie shaka, hiki sio kilio. Sitaki kutumia jina shida,kwani shida ni kujaza akili na fikra mbaya ambazo napenda kuepuka. Yaani mtazamo hasi wa akili. (Negative Mental Attitude)
Hapo awali nilijaribu kueleza ugumu wa kujieleza kwa Kiswahili. Wengi huwa hawapendi kuisoma lugha hii na ndio kwa sababu nitakoma kuandika makala haya hivi karibuni. Lakini wasomaji wakipenda nitaendelea tu. Hakuna namna (‘Kijeshi’)

 

Nikimalizia, nimeamua kujipa motisha wa kuandika ili niwe na nidhamu ya kumaliza ninayoyaanza. Hii ni mojawapo ya malengo ambayo nimeyanukuu kutekeleza mwaka huu. Kwenye orodha ya makala yanayongoja kuendelezwa ni Visa vya Liam, How I Joined The Military, na Career Path.
Endelea kuburudika Msomaji mpendwa.
Kiswahili Kitukuzwe!!!

One thought on “Kiswahili Kitukuzwe!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top